Spesielt felles operasjonsmøte for å bekjempe gamblingsvindelgrupper ble holdt i Chiang Mai

dtrgf (2)

I en banebrytende innsats for å bekjempe gamblingsvindel og relaterte forbrytelser i hele regionen, organiserte departementet for offentlig sikkerhet i Kina, det thailandske politihovedkvarteret, Myanmars politihovedkvarter og Laos departementet for offentlig sikkerhet i fellesskap et arrangement i Chiang Mai, Thailand den 15.-16. august 2023. Arrangementet markerte lanseringen av en spesiell samarbeidsstreikeaksjon, rettet mot å utrydde kriminelle aktiviteter som menneskehandel, kidnapping og ulovlig internering.

Møtet, som ble holdt med stor entusiasme og besluttsomhet, samlet øverste politimyndigheter og eksperter fra de fire landene.Samarbeidet deres gjenspeiler en felles forpliktelse til å sikre sikkerheten og sikkerheten til sine innbyggere ved å målrette mot organiserte kriminelle nettverk som er engasjert i ulovlige aktiviteter på tvers av landegrensene.

Spillesvindel har blitt en betydelig trussel de siste årene, med innflytelse langt utover økonomiske tap.Kriminelle organisasjoner involvert i gambling utnytter ofte sårbare individer, og tvinger dem inn i en ond sirkel av utnyttelse og misbruk.Videre bruker disse kriminelle nettverkene ofte taktikker som menneskesmugling, kidnapping og ulovlig internering for å opprettholde sin virksomhet.

I erkjennelse av det presserende behovet for handling, lovet deltakerlandene å intensivere sin innsats for å avvikle disse kriminelle nettverkene og redde ofrene fra deres klør.Ved å etablere et koordinert rammeverk har de som mål å forbedre informasjonsdeling, etterretningsinnhenting og felles operasjoner rettet mot nøkkelpersoner og kriminelle virksomheter.

Under arrangementet delte representanter fra hvert land sine erfaringer og beste praksis for å bekjempe gamblingsvindel og relaterte forbrytelser.De understreket viktigheten av internasjonalt samarbeid og behovet for å tilpasse strategier for å møte nye trender og teknologier som legger til rette for ulovlige aktiviteter.

Videre fremhevet tjenestemennene betydningen av å øke offentlig bevissthet om farene ved gamblingsvindel og tilhørende forbrytelser.Gjennom utdanningskampanjer og fellesskapsoppsøkende programmer har de til hensikt å gi enkeltpersoner mulighet til å gjenkjenne og rapportere mistenkelige aktiviteter, og til slutt skape et tryggere miljø for alle.

Lanseringen av denne spesielle samarbeidsstreikeaksjonen bygger på eksisterende samarbeidsmekanismer mellom de fire landene.I løpet av årene har de etablert sterke bånd innen ulike domener, inkludert rettshåndhevelse, deling av etterretning og grensekontroll.Denne begivenheten befestet ytterligere forpliktelsen til å utdype disse relasjonene og utforske innovative tilnærminger for å bekjempe transnasjonal kriminalitet.

Ettersom regionen fortsetter å møte utviklende utfordringer innen offentlig sikkerhet, fungerer felles innsats som dette som et fyrtårn av håp.Ved å jobbe sammen og samle ressurser sender deltakerlandene et sterkt budskap: kriminelle aktiviteter vil ikke bli tolerert, og sikkerheten til deres innbyggere er fortsatt en toppprioritet.
I de kommende månedene vil den felles operasjonen planlegges og gjennomføres nøye.Det vil innebære omfattende deling av etterretninger, etterforskning over landegrensene og felles treningsøvelser.Det endelige målet er å avvikle kriminelle nettverk som er engasjert i gamblingsvindel, menneskehandel, kidnapping og ulovlig internering, samtidig som de beskytter sårbare samfunn fra å bli offer for disse forbrytelsene.

dtrgf (1)

Samarbeidet til Kina, Thailand, Myanmar og Laos satte et eksempel for land over hele verden, og demonstrerte viktigheten av internasjonalt partnerskap for å bekjempe transnasjonal kriminalitet.Deres felles engasjement og felles visjon vil utvilsomt bane vei for en tryggere og mer fremgangsrik fremtid for hele regionen.

Vi er prosessuelleinduksjonstoppogkeramisk platetoppprodusent. Vi leverer høy kvalitetInduksjonsovnog service.Vi nyter godt omdømme iElektrisk komfyrsirkel.


Innleggstid: 22. august 2023